"Finns det Tigrar i Kongo?" av Bengt Ahlfors och Johan Bargum, var den första pjäs som THEATRON producerade. Det var också den pjäs som var orsaken till att denna teatergrupp bildades. Hans Polster som var regissör på Helsingborgs Stadsteater vid denna tidpunkt hade förgäves försökt få till stånd att denna fantastiska pjäs om HIV och AIDS skulle spelas på Helsingborgs Stadsteater. Men mött motstånd från dåvarande teaterchefen med orden: "Denna kvasiintellektuella pjäs skall vi inte spela på min teater".
Då kontaktade Hans mig, Torbjörn Klasson om att vi borde göra denna pjäs. Vi spelade sedan denna pjäs på skolor, föreningar, arbetsplatser och olika teatrar, runt om i Skåne. Detta i samarbete med läkaren Bo Johansson på smittskyddsenheten och med stöd av AIDS-delegationen. Vilket möjliggjorde att vi nådde ut till så många som vi gjorde.
Denna pjäs blev sedermera filmad av Stellan Olsson, ett projekt som möjliggjordes på grund av Socialstyrelsens bidrag och stöd.
 
 

Tillbaka

© Torbjörn Klasson
Senast uppdaterad  2006-07-07

E-postadress: t.klasson@theatron.se